Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Arduino & Raspberry Pi Day 2020 Katowice – Arduino”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „
  Arduino & Raspberry Pi Day 2020 Katowice – Arduino ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog Inżnier Domu, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z firmami wspierającymi wydarzenie, opisane zostały w §6.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany 21.06.2020

§2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. Wyśle opis projektu związanego z Raspberry Pi na adres inzynier.domu@gmail.com przed 14.06.2020.
 3. Opis projektu został przedstawiony w §4.
 4. Otrzyma zwrotną odpowiedź mailową o dostaniu się na konkurs główny i przywiezie opisany projekt na wydarzenie.
 5. Zapozna się z regulaminem konkursu na stronie
  http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-arduino/.

 §3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody będą przyznawane przez jury na Konkursie.
 2. Wszystkie projekty w Konkursie będą oceniane przez jury pod kątem kreatywności, wykonania oraz włożonej pracy.
 3. Nagrody w Konkursie są opisane w §6.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na Konkursie.

§4

OPIS PROJEKTU

 1.  Projekt musi zawierać układ z rodziny Arduino lub jego klon.
 2.  Można składać projekty jako zespół (ewentualna nagroda jednak nie będzie przewidziana na każdego członka zespołu).
 3.  Można składać kilka projektów.
 4.  W opisie nie musi się zawierać kod ani schemat elektryczny.
 5.  W opisie musi znajdować się zdjęcie projektu i opis jak działa. W razie niejasności zostanie wysłany mail z pytaniami.
 6. Należy nagrać materiał wideo z projektem – krótki opis i pokaz możliwości.
 7. Podczas materiału wideo musi być wymieniona fraza „Projekt <nazwa projektu> na Arduino & Raspberry Pi Day 2020” dla sprawdzenia oryginału projektu. 
 8. Długość materiału to między 1:30 min a 6:00 min.

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§6

NAGRODY

I miejsce

 • Zestaw Raspberry Pi 4 (płytka wraz z zasilaczem, przejściówką HDMI, obudową oraz kartą pamięci)
 • Płytka Arduino MKR1300 wraz z anteną
 • Płytka Nordic Thingy:52
 • Miniwiertarka precyzyjna Veleman VTHD09 wraz z zestawem 190 elementów
 • STM32F413H Discovery Kit

II miejsce

 • Płytka Arduino MKR1300 wraz z anteną
 • Płytka Nordic Thingy:52
 • Miniwiertarka precyzyjna Veleman VTHD09 wraz z zestawem 190 elementów
 • KA-Nucleo-F411CEv2

III miejsce

 • Płytka Arduino MKR1300 wraz z anteną
 • Miniwiertarka Velleman VTHD01
 • KA-Nucleo-F411CEv2

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:
http://www.inzynierdomu.pl/arduino-raspberry-pi-day-2019/.