Patroni

Od niedawna działa patronite inżyniera Domu. Jestem bardzo wdzięczny osobm które mnie wspierają, dzięki nim mam możlwiości zorganizowac więcej materiału i wydarzeń. Oto lista osób, którym chciałem szczególnie podziękować:

Brak ):

Chcesz także dołączyć do gorna Patronów? Zobaczyć co możesz zyskać w ramach patronatu i co daję od siebię? Zapraszam TUTAJ.