Regulamin konkursu „Druk3D”

REGULAMIN KONKURSU „Druk3D”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Druk 3D” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog inżynier Domu, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora ze sponsorami bloga firmą SolidExpert Sp. z o.o. Sp. k. oraz sklepem Print-me.pl
 4. Konkurs będzie przeprowadzany 17 września 2018.
 5. Zgłoszenia na konkurs odbywają się między 6 a 17 września 2018.

§2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

Zgłosi się do konkursu poprzez umieszczenie zdjęcia wraz z opisem autorskiego projektu przygotowanego pod wydruk 3D lub gotowego wydruku 3D. Zgłoszenie umieści pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/InzynierDomu/ lub blogu http://www.inzynierdomu.pl/druk-3d/

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-druk3d/
 2. spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
 3. spełnienie warunków podanych w §4 p.1.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z puli konkursowej opisów, filmów lub zdjęć prezentujących treści uznane przez organizatora za nieodpowiednie dla młodszych Widzów bądź mocno kontrowersyjne.

§3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagroda będzie przyznana po wybraniu przez organizatora zdjęcia wraz z opisem i skontaktowaniu się ze zwycięzcą
 2. Wszystkie zdjęcia i opisy w Konkursie będą oceniane przez organizatora pod kątem kreatywności, wykonania, włożonej pracy oraz użyteczności.
 3. Nagrodą w Konkursie jest voucher na szkolenie organizowane przez firmę SolidExpert, dwie próbki filamentu oraz bon na 100 zł do sklepu Print-me.pl

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej po Konkursie

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posługiwanie się przez Uczestnika Konkursu osobistym kontem na portalu facebook.com lub w komentarzu pod wpisem na blogu posługiwanie się osobistym adresem email.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-druk3d/